Çek Valf

Soğutucu akışkanın tek yönlü geçişine izin veren bir tür kontrol elemanıdır.

Selenoid Valf

Soğutma sistemlerinde genellikle likit (sıvı) hattında kullan bu ekipman tam anlamı ile elektriksel vanadır.

Drayer

Drayerler tam anlamıyla sistemde filtre görevi görmektedirler.

Gözetleme Camı

Gözetleme camı adından anlaşıcağı üzere gazın fiziksel durumunu gözle görebilmek için kullanılan bir ekipmandır.

Küresel Vana

Küresel vanalar mekanik aksamlı olmakla beraber gerektiği durumlarda sistemin akışını keserek hattın arızalı bölümüne müdahale edebilmek için kullanılırlar.

Likit Tanlı

Sistemin büyüklüğüne ve çalışma şartlarına göre değişiklik gösterebilen bu tanklar soğutucu akışkanın sıvı halde depolandığı yeri oluşturmaktadır.

Likit Tutucu

Her sistemde kullanılmayan bu ekipman farklı koşullarda uygulandığı durumlarda sistemin kompresöre dönüşünde kullanılmaktadır.

Yağ Ayırıcı

Yağ ayırıcı, soğutma sistemlerinde kompresörün basma hattında kullanılmaktadır.

Titreşim Alıcı

Esnek metal hortum olarak bilinen bu ekipman her sistemde kullanılmamakla beraber büyük sistemlerde ağırlıklı görülmektedir.

Alçak / Yüksek Basınç Otomatiği

Soğutma sisteminde basma hattında istenilenden daha fazla basınç oluşması veya emiş hattında isteilenden daha düşük basınç oluması durumunda kompresörün çalışmasını durdurmak suretiyle sistemin emniyetini sağlayan ekipmandır.

Yüksek Basınç Otomatiği

Bu ekipmanın görevi kondanserin(yoğuşturucu) üzerine bağlı olan fanları kondanserden okuduğu basınca göre kontrol etmek, kondanser basıncını, fanları basınca göre açıp kapatarak istenilen değerlerde sabit tutmaya çalışmaktır.

Expansion Valf (Ekspenşın Valfi)

Expansion valve Türkçe ismi ile genleşme valfidir. Likit hattından gelen soğutucu akışkanı partiküllerine ayırarak Evaporatör içerisinde rahatça buharlaşabilmesine öncülük eder. Soğutma sisteminin en önemli parçalarındandır.